Fengselshelsetjeneste

Innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som andre innbyggere. Kommunen sørger for at innsatte i fengsel har tilgang på allmennlegetjeneste, legevaktordning, sykepleietjeneste, fysioterapitjeneste og jordmortjeneste.

Innsatte skal gis et helsetjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. 

Tilbudet omfatter blant annet:

 • helseundersøkelser
 • behandling og utarbeidelse av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling (fylkeskommunens ansvar)
 • forebyggende tiltak
 • grupperettede tiltak og informasjon
 • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

 

Praktiske opplysninger

Fengselshelsetjenesten ved Bastøy fengsel, Bastøy, Postboks 100, 3191 Horten, Sentralbordnummer: 33 08 37 00
Fengselshelsetjenesten ved Horten fengsel. Langgata 1, 3187 Horten. Sentralbord 33071800

Innsatte i fengsel har klagerett som den øvrige befolkning.

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Legevakt

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284