Fengselshelsetjeneste

Innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen. Kommunen skal sørge for at innsatte i fengsel har tilgang på allmennlegetjeneste, legevaktordning, sykepleietjeneste, fysioterapitjeneste og jordmortjeneste.

Tjenestens innhold

Innsatte skal gis et helsetjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer.

Bastøy fengsel har 115 plasser med lavt sikkerhetsnivå.

Horten fengsel har 16 plasser med normalt sikkerhetsnivå.

Tilbudet omfatter bl.a.:

 • helseundersøkelser
 • behandling og utarbeidelse av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling (fylkeskommunens ansvar)
 • forebyggende tiltak
 • grupperettede tiltak og informasjon
 • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

Hva kan du forvente av oss

 • Den innsatte skal så raskt som mulig etter fengsling få informasjon om helsetjenestetilbudet. Innsatte som ber om det, skal få tilbud om helseundersøkelse av lege.
 • Innsatte som ytrer ønske om helsehjelp til helseavdelingen eller betjentene, skal få tilbud om dette fra helsetjenesten.
 • Innsatte som får behov av øyeblikkelig helsehjelp skal ha dette. Dersom sykepleier eller lege er tilgjengelige vil disse skaffe hjelp, hvis ikke må betjentene skaffe hjelp via legevakt eller AMK.
 • At helseavdelingen organiserer tolk der det er behov i forbindelse med helsehjelpen

Hva vi forventer av deg

 • At du sier fra muntlig eller skriftlig til helseavdelingen eller betjentene når de har behov for helsehjelp
 • At du samarbeider med helsepersonalet i forbindelse med helsehjelpen

Praktiske opplysninger

Fengselshelsetjenesten ved Bastøy fengsel, Bastøy, Postboks 100, 3191 Horten, Sentralbordnummer: 33 08 37 00

Fengselshelsetjenesten ved Horten fengsel. Langgata 1, 3187 Horten. Sentralbord 33071800

Innsatte i fengsel har klagerett som den øvrige befolkning.

Andre aktuelle tjenestebeskrivelser

Legevakt

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284