Øyeblikkelig hjelp - døgnavdeling

Du kan få tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp) i kommunen. Øyeblikkelig hjelp er samlokalisert med Braarudåsen senter.

Innleggelser skal avtales fra lege til lege:

Hverdager 8-16: Ta kontakt på ø-hjelp på telefon 409 04 444, og sykepleier vil henvise deg til lege på vakt.
Ettermiddag/natt/helg: Ta kontakt med vakthavende sykepleier på telefon 409 04 444 for avklaring om videre pasientforløp.

Hvem kan få opphold?

Krav til henvisning og ansvar for behandling ved innleggelse på ø-hjelps døgnopphold:

 • Innleggende lege skal ha undersøkt pasienten og eventuelt forordnet eller igangsatt behandlingen som skal videreføres. Henvisningen skal ha samme standard som henvisning til sykehus. I henvisningen skal der fremkomme klare problemstillinger som legen ønsker behandlet.


Eksempler på utfordringer som kan behandles:

 • Pneumoni/UVI/Infeksjoner
 • Dehydrering
 • Obstipasjon
 • Blodsukkerregulering
 • Smertelindring
 • Rosen
 • Ryggsmerter
 • Svelgevansker
 • Kontaktsmitte, for eksempel gastroenteritt  (ved behov for smitteisolering har avdelingen mulighet til å benytte ett pasientrom med tilhørende bad og toalett)
 • Personer med lettere og moderate psykiske helseproblemer og /eller rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med somatisk sykdom/plager
 • Andre ukompliserte og tilstrekkelig avklarte tilstander som ikke krever spesialist behandling
   

Praktisk informasjon

Tjenesten gis til alle kommunens innbyggere over 16 år. Pasienter tar med sine faste medisiner, nattøy, tøfler/sandaler, toalettsaker og eventuelle personlige hjelpemidler. 

Besøkstid er mellom klokken 17.00 -19.00 alle dager.
Innleggelse i ø-hjelp døgnopphold er kostnadsfritt for pasienten.

Kontakt

Døgnopphold Øyeblikkelig hjelp
Harald Pedersens gate 11
Mob: 40904444

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284