Øyeblikkelig hjelp - døgnavdeling

Du kan få tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp) i kommunen.

Innleggelser skal avtales fra lege til lege:

Hverdager 8-16: Lege på ø-hjelp, tlf.: 40 91 28 65
Ettermiddag/natt/helg: Vakthavende sykepleier tlf.: 409 04 444 (for avklaring om videre pasientforløp)

Hvem kan få opphold?

Krav til henvisning og ansvar for behandling ved innleggelse på ø-hjelps døgnopphold:

 • Innleggende lege skal ha undersøkt pasienten og eventuelt forordnet eller igangsatt behandlingen som skal videreføres. Henvisningen skal ha samme standard som henvisning til sykehus. I henvisningen skal der fremkomme klare problemstillinger som legen ønsker behandlet.
 • Når pasienten er mottatt på ø-hjelpsdøgnoppholdet overtar vakthavende lege det medisinskfaglige ansvaret for pasienten.

Voksne pasienter med tilstrekkelig avklart diagnose/livssituasjon, og som kan behandles forsvarlig i primærhelsetjenesten. Når pasienten kommer til ø-hjelp overtar vakthavende lege ansvaret.

En ”typisk” ø-hjelps pasient:

 • Pneumoni/UVI/Infeksjoner
 • Dehydrering
 • Obstipasjon
 • Blodsukkerregulering
 • Smertelindring
 • Rosen
 • Ryggsmerter
 • Svelgevansker
 • Kontaktsmitte, for eksempel gastroenteritt  (ved behov for smitteisolering har avdelingen mulighet til å benytte ett pasientrom med tilhørende bad og toalett)
 • Personer med lettere og moderate psykiske helseproblemer og /eller rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med somatisk sykdom/plager
 • Andre ukompliserte og tilstrekkelig avklarte tilstander som ikke krever spesialist behandling

Praktisk informasjon

Tjenesten gis til alle kommunens innbyggere over 16 år. Pasienter tar med sine faste medisiner, nattøy, tøfler/sandaler, toalettsaker og eventuelle personlige hjelpemidler. 

Besøkstid er mellom klokken 17.00 -19.00 alle dager.
Innleggelse i ø-hjelp døgnopphold er kostnadsfritt for pasienten.

Klage på opphold

Du kan klage på opphodet klagen rettes til: 
Ansvarlig for tjenesten Enhetsleder: tlf: 330 85 340 / mob. 
951 68 228
Administrativ leder: tlf: 330 87 002 / mob. 975 50 490
Kommuneoverlege: tlf: 33 08 57 24

Kontakt

Døgnopphold Øyeblikkelig hjelp
Harald Pedersens gate 9, 2.etg. inngang Horten legevakt
Mob: 40904444

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284