Øyeblikkelig hjelp - døgnavdeling

Du kan få tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp) i kommunen. 

Adresse:                           Harald Pedersens gate 9, 2.etg. inngang Horten legevakt

                                           Horten medisinske senter (gamle Horten sykehus)

Innleggelser skal avtales fra lege til lege:

Hverdager 8-16:                 Lege på ø-hjelp                   tlf.: 40 91 28 65

Ettermiddag/natt/helg:       Vakthavende sykepleier tlf.: 409 04 444 (for avklaring om videre pasientforløp)

 

Tjenesten gis til alle kommunens innbyggere over 16 år. Pasienter tar med sine faste medisiner, nattøy, tøfler/sandaler, toalettsaker og eventuelle personlige hjelpemidler

 Krav til henvisning og ansvar for behandling ved innleggelse på ø-hjelps døgnopphold:

 • Innleggende lege skal ha undersøkt pasienten og eventuelt forordnet eller igangsatt behandlingen som skal videreføres. Henvisningen skal ha samme standard som henvisning til sykehus. I henvisningen skal der fremkomme klare problemstillinger som legen ønsker behandlet.
 • Når pasienten er mottatt på ø-hjelpsdøgnoppholdet overtar vakthavende lege det medisinskfaglige ansvaret for pasienten.

Besøkstid er mellom klokken 17.00 -19.00 alle dager.
Vi oppfordrer i tråd med nasjonale føringer, at så få som mulig kommer på besøk.

Innleggelse i ø-hjelp døgnopphold er kostnadsfritt for pasienten.

Klage eller ønske om bistand til å klage, rettes til administrativ leder, kommunelegen i Horten eller pasientombudet, se tjenestebeskrivelse Klage på tjenesten.

Ansvarlig for tjenesten Enhetsleder:     telefon           330 85 340 / mob. 
951 68 228
Administrativ leder:                               telefon           330 87 002 / mob. 975 50 490

Kommuneoverlege:                               telefon           33 08 57 24

Pasientkategori:

Voksne pasienter med tilstrekkelig avklart diagnose/livssituasjon, og som kan behandles forsvarlig i primærhelsetjenesten. Når pasienten kommer til ø-hjelp overtar vakthavende lege ansvaret.

En ”typisk” ø-hjelps pasient:

 • Pneumoni/UVI/Infeksjoner
 • Dehydrering
 • Obstipasjon
 • Blodsukkerregulering
 • Smertelindring
 • Rosen
 • Ryggsmerter
 • Svelgevansker
 • Kontaktsmitte, for eksempel gastroenteritt  (ved behov for smitteisolering har avdelingen mulighet til å benytte ett pasientrom med tilhørende bad og toalett)
 • Personer med lettere og moderate psykiske helseproblemer og /eller rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med somatisk sykdom/plager
 • Andre ukompliserte og tilstrekkelig avklarte tilstander som ikke krever spesialist behandling

Kontakt

Døgnopphold Øyeblikkelig hjelp
Mob: 40904444

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284