Miljørettet helsevern i Horten kommune

Er det lov å bygge hus om natta? Kan den nye bedriften slippe ut støvet sitt i nabolaget? Er det radon i boligen jeg har kjøpt? Hvordan er inneklimaet i barnehagen?

Miljørettet helsevern handler om miljøfaktorer som kan påvirke helsa, og hvordan vi kan forebygge eller begrense slik faktorer.

Miljørettet helsevern er en del av kommunens folkehelsearbeid om stiller krav til både offentlige virksomheter, bedrifter og til en viss grad privatpersoner. Skal man utføre aktiviteter som kan påvirke omgivelsene negativt, skal man sørge for å forebygge eller begrense skadevirkningene. Er det forhold som åpenbart kan påvirke helsa negativt har man en opplysningsplikt til kommunen, som også fører tilsyn med regelverket. Kommuneoverlegen har en sentral rolle i dette arbeidet. 

Når det gjelder rene ordensforstyrrelser som fest-bråk og trakkasering, så er dette forhold som politiet håndterer.

I tillegg til den generelle befolkningen har miljørettet helsevern også et spesielt fokus på barn og unges miljø i barnehager og skoler. Her fører kommuneoverlegen tilsyn vedrørende miljøforhold som inneluft, lydforhold, sikkerhet og lignende.

Regler for miljørettet helsevern finnes i Forskrift om miljørettet helsevern, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og Folkehelseloven.

Kontakt

Silje Hansen
Rådgiver Miljørettet helsevern
Mob: 92237799

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284