Aktivitet og sosiale møteplasser

Horten kommune ønsker at innbyggere skal ha mulighet til et aktivt og sosialt liv.

Ønsker du en møteplass for sosialt samvær, felles måltider og aktiviteter kan dagsenter være noe for deg. Vi har grupper både for trening og for å opprettholde psykisk helse. Dag- og aktivitetssenter er gratis, men du må betale for transport og mat hvis det er aktuelt.

Horten aktivitetssenter er åpent for alle og har tilbud for seniorer i alle aldre. 

Dagaktivitet for personer med demens og kognitiv svikt tilbys ved flere av sykehjemmene i tillegg til grønn omsorg. Dette tilbudet må du søke om

Kongeveien senter og Ludvik Løvaasgt dagsenter er for personer med psykisk utviklingshemning.

Losen dagsenter er for personer med utfordringer innen rus og psykiatri.

Transport

Trenger du hjelp med transport til dag- og aktivitetssenter, kan du søke om hjelp til det.

Flere tar også taxi til Horten aktivitetssenter, eller kjøper transport via seniorhjelpen i Horten

Har du et sosialt nettverk men har vansker med å benytte offentlig transport grunnet nedsatt funksjonsnivå kan TT-kort være aktuelt for deg.

Hvordan søke om dagaktivitet?

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284