Støttekontakt

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid.

Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakt kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hvordan søke? 

Du må fylle ut og skrive under på søknad om helse- og omsorgstjenester

Praktiske opplysninger

Støttekontakt er gratis, men du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter. Du kan lese mer på helsenorge.no.

Vil du bli fritidskontaktstøttekontakt? 

Vil du bidra til at barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov får gode og positive opplevelser på fritiden? 
Aktiviteter, lek, trening, nettverksbygging, Gaming og fritidsturer. 
Arbeidstiden i oppdrag er vanligvis på 3 timer i uka og lønnes med en timesats. Det er ønskelig at du kan jobbe i minst 1 år.  

Krav som stilles: 

 • Du bør være 18 år (førerkort er et pluss) 
 • Levere politiattest 
 • Signere en taushetserklæring 
 • Ha gode samarbeidsevner 
 • Like å jobbe med andre mennesker 

Ønsker du å jobbe med de over 18 år? Ta kontakt med: 
Voksenhabilitering ved Silje Dahle: silje.dahle@horten.kommune.no 

Ønsker du å jobbe med de under 18 år? Ta kontakt med: 
Barnehabilitering ved Tone L. Andreassen: tone.libekk-andreassen@horten.kommune.no 

Kontakt

Har du spørsmål ring Helse- og boligservice tlf.: 975 50 356 (9.00-14.00)
eller 
Servicetorget på tlf.: 33 08 50 00 (8.00-15.00)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284