Dagaktivitet, rus og psykisk helse

Vi har ulike lavterskel sysselsetting- og aktivitetstilbud for deg som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Les mer om Losen dagsenter, HAV og støttekontakttjenesten under.

Kontakt

Arnfinn Bjørnsen
Leder Mottaksteam og Aktivitetsteam
Mob: 99204294
Losen Dagsenter
Tlf: 90184953
HAV (Hortens antatt verste)
Mob: 40911779
Støttekontakt
Tlf: 92053509

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284