Dagaktivitet, demens

Vi har tilbud både på dag og kveld for personer med demens. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær.

Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens kan også bidra til nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon. Alle aktiviteter tar utgangspunkt i "Hva er viktig for deg?". 

Dagsentrene for personer med demens er tilknyttet sykehjemmene. Indre Havn ligger i Horten by, Frøya ligger på Borre og Edvard i Åsgårdstrand. I tillegg er det et "Inn på tunet" tilbud ved Freberg gård, Maiastua. 

Hvordan søke?

søk elektronisk 

søk på papir (PDF, 436 kB)

send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten. Ikke send personopplysninger via epost. 

Mer informasjon? 

Ta kontakt med demenskoordinator: 
Tlf.: 975 50 254 

eller Helse- og boligservice: 
Tlf.: 975 50 356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284