Kokevarsel, kok vannet som skal drikkes i et minutt i kjele eller vannkoker! IKKE bruk kaffetrakter uten å koke vannet først!

Drikkevannet i Vestfold holder generelt god kvalitet. Fra tid til annen oppstår det likevel situasjoner som utfordrer kvaliteten på vannet. Dette kan for eksempel være brudd på vannledninger og utfordringer med vanntrykket.

Vedtatt i teknisk styre 22.10.2001 i sak 057/01.Endret i henhold til endringsforskrift til forskrift av 05.11.2001 i sak 134/01 om vann- og avløpsgebyrer i Horten kommune vedtatt 09.02.2009.

Både du som abonnent og vi som tar imot avløpsvannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.

I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være.

Horten kommune skal sikre at våre innbyggere har rent drikkevann.

Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris, men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.

I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør væ
re.

Drift og vedlikehold av kommunale veier.

 

Tjenesten skal bygge på en samfunnsøkonomisk god og effektiv håndtering av husholdningsavfall.

Horten kommune skal levere drikkevann som næringsmiddel.

 

Tjenesten omfatter hygienisk og forsvarlig bortledning, og rensing av avløpsvann.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284