Har du fått kokevarsel?

Kokevarsel, kok vannet som skal drikkes i et minutt i kjele eller vannkoker! IKKE bruk kaffetrakter uten å koke vannet først! - Klikk for stort bildeKokevarsel, kok vannet som skal drikkes i et minutt i kjele eller vannkoker! IKKE bruk kaffetrakter uten å koke vannet først!Drikkevannet i Vestfold holder generelt god kvalitet. Fra tid til annen oppstår det likevel situasjoner som utfordrer kvaliteten på vannet. Dette kan for eksempel være brudd på vannledninger og utfordringer med vanntrykket.

Når og om krisen oppstår sender Horten kommune ut kokevarsel til berørte innbyggere. Dette gjøres i mange sammenhenger ut fra en føre-var-vurdering.

Kokevarsel omfatter vann som skal drikkes, brukes til matlaging og til vasking av matvarer:

 • Vannet må fosskoke i ett minutt eller kokes opp i vannkoker.
 • Kaffetrakter varmer ikke vannet godt nok opp
 • Dersom vannet er misfarget, la kaldt vann renne til det blir klart.
 • Isbiter må også lages med kokt vann
 • Kokevarselet gjelder til ny beskjed blir gitt.

Kommunen tar prøver av vannet og varsler på nytt innen få dager når resultatene av prøvene.

I tilfeller der tilgang til rent vann utfordres, settes det ut vanntanker med drikkevann. Dette blir varslet.

Råd for kokevarsling

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd for hva et kokevarsel innebærer.
NB! Noen av rådene kan også brukes når man av andre grunner er utrygg på vannkvaliteten, for eksempel ved bruk av vann direkte fra naturen, på tur eller på hytta.

Les generelle råd for kokevarsel fra FHI

SMS-varsling

Horten kommune har mulighet til å sende ut SMS-varsler til alle i Horten kommune. Dette kan eksempelvis gjøres ved vannlekkasjer, veiarbeid og andre hendelser. Avsender for meldingene er «Horten». 

Les mer og registrer deg for SMS-varsling

Det er viktig at du selv sikrer at du er registrert i vårt register for å motta servicevarslinger fra oss. Da får du SMS- varsler fra oss om det skjer noe i nærheten av der du bor. 

Rent vann i Vestfold

 • For å sikre at det ikke har oppstått forurensing i drikkevannet etter at vannet har forlatt renseanlegget, tas det prøver av vannet på flere steder i kommunen hver uke. Det veksles mellom ulike prøvetakingssteder for å få et representativt bilde av situasjonen. Vannbassengene blir også rutinemessig inspisert og rengjort ved faste intervaller.
 • Ved vannbrudd har vi prosedyrer på å holde oppe trykket i vannledningene, slik at forurensing ikke kan komme inn. Er det likevel mistanke om at dette kan ha skjedd, stenges ledningen for desinfeksjon. Vi tar da vannprøver før ledningen blir åpnet igjen. Kokeanbefaling vil i slike situasjoner også bli sendt ut for det aktuelle området. Dette gjøres i mange sammenhenger ut fra en føre var vurdering.
 • Kontinuerlig vedlikehold og fornying av vannforsyningssystemet er fortsatt viktig for å kunne levere et trygt og godt drikkevann. Nyinvestering og gravearbeider grunnet rehabilitering av vannrørene må derfor forventes også i framtida.

Les mer om rutiner for vannovervåkning

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284