HOPP - Barnehage

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. I dag tilbringer 90 % av norske 1-5 åringer store deler av dagen i barnehagen. Det betyr at mange av ukens måltider spises der, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for etableringen av gode matvaner.

I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for barn unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere og HOPP jobber for at alle barn og unge i Horten kommune skal ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig.

Horten kommune og HOPP bygger alle sine kostholdstiltak på  anbefalingene fra Helsedirektoratet. 

Det er innført standard kostholdsplaner og felles innkjøpsavtale for alle barnehagene.

Innholdet du finner på vår elektroniske kostholds - og aktivitetsbank er sammensatt av bidragene som kommer fra aktivitetslederne (PDF, 167 kB) i Hortensbarnehagene.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284