Bærekraftig månedsmeny og økologisk målsetning

Her finner du informasjon om økologisk målsetning, samt bærekraftig menyer vi har brukt i Hortensbarnehagen med oppskrifter. La deg inspirere!

Økologisk målsetning

Horten kommune går foran som pilot i samarbeid med Matvalget/Debioinfo* for hvordan økologisk mat kan inngå i offentlig anskaffelser og serveringer. Målet i avtalen er minimum 15 prosent økologisk mat i hele kommunen. Per i dag er det innført over 15 prosent økologisk matvarer i mange av kommunens barnehager og SFO’er.

*Matvalget/Debioinfo arbeider med økologi gjennom utvikling og kunnskapsformidling. Mattilsynet er ansvarlig for utvikling og forvaltning av økologiregelverket og har delegert ansvar for å føre tilsyn med virksomheter som produserer og videreformidler økologisk mat til Debio.

 

Menyer i Hortensbarnehagen

Her finner du høstmenyen til barnehagene utviklet av Matvalget:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284