Fysisk aktivitet barnehage

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

 

 

 I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for barn unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere og HOPP jobber for at alle barn og unge i Horten kommune skal ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig.

Aktivitetslederkurs for barnehageansatte

 • I samarbeid med Vestfold idrettskrets og Vestfold fylkeskommune ble det høsten 2015 avholdt kurs for 48 barnehageansatte.
 • Målet var å legge til rette for mer organisert fysisk aktivitet gjennom lek, i alle barnehagene.
 • Vi ønsker å stimulere til mer inkluderende aktiviteter, hvor alle barn kan delta, og sekundært inspirere barn til å drive med organisert idrett og aktiviteter på fritiden.
 • Barnehagene har ansatt en egen HOPP koordinator, Stephanie Michalowski-Mertins, som skal lede arbeidet med fysisk aktivitet og kosthold videre i barnehagene.
 • I barnehageåret 2016/17 har hun holdt en kursrekke for alle 66 aktivitetsledere som det finnes per dagens dato.
 • Innholdet var å formidle teoretisk bakgrunn for betydningen av fysisk aktivitet i barnehagealderen, samt å vise nye opplegg og aktiviteter, som er blant annet sansestimulerende og enkelt å lage med hverdagsmaterialer
 • En annen del av kursrekken var at aktivitetsledere delte sin kompetanse med hverandre ved å vise lek og opplegg til hverandre, som brukes i egen praksis.

Lærende nettverk – ”Best practice”

På bakgrunn av ulik kompetanse og fokusområder for den enkelte barnehage, er det viktig å etablere en ”minimum felles standard”. Det vil si hva Horten kommune forventer skal skje daglig, ukentlig og på årsbasis i forhold til fysisk aktivitet i barnehager.

Det er derfor nedsatt grupper med ansatte fra de ulike enhetene som skal lære av hverandre og dele gode ideer og innspill til ulik type fysisk aktivitet. Gruppen skal møtes 4 ganger i året og skal også ha ansvaret for å utvikle en elektronisk aktivitetsbank.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284