Forskning barnehage

Studiet ledes av Universitetet i Oslo. Forskning har vist at inntaket av grønnsaker blant barn i barnehagealder er lavt, samtidig vet vi at et høyt inntak av grønnsaker er forbundet med bedre helse. Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. I dag tilbringer 90 % av norske 1-5 åringer store deler av dagen i barnehagen. Det betyr at mange av ukens måltider spises der, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for etableringen av gode matvaner.

Barnehagens arbeid med kosthold er forankret i barnehageloven og i rammeplanen. Ved å delta i studien vil Hortensbarnehagen bidra til økt kunnskap om hvordan barnehager kan styrke sin rolle som en helsefremmende og forebyggende arena. Dessuten kan studien bidra til å redusere sosiale forskjeller i kostholdet fordi barn fra alle sosiale lag går i barnehagen.

Les mer om studiet.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284