Veteranplan for Horten kommune

 

Siden 1947 har Norge deltatt med mer enn 100 000 kvinner og menn i over 100 militære operasjoner i 40 land. Om lag 9000 av disse har tjenestegjort i Afghanistan. Dette er personer som på ulike måter har påtatt seg viktige og krevende oppdrag på vegne av oss alle; nasjonen Norge og det internasjonale samfunnet.  

Les veteranplanen som interaktiv bok (ekstern lenke) ved å trykke på lenken nedenfor. Planen kan også lastes ned.

Veteranplan for Horten kommune

Bakgrunn

De senere årene har nasjonale myndigheter prioritert oppfølging av veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten. I 2009 kom Stortingsmelding nr 34 (2008 -2009) «Fra vernepliktig til veteran». Senere har det kommet en handlingsplan og oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge».

Til sammen har syv statsråder undertegnet oppfølgingsplanen for veteraner.

Ansvar

Det er samfunnets ansvar at veteraner og deres pårørende får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Horten kommunes veteranplan er et bidrag til dette.

Veteraner med erfaring fra internasjonale operasjoner er ressurser for lokalsamfunnet. Samtidig vet vi at både de som tjenestegjør og deres familier opplever ulike utfordringer både under og i etterkant av tjenesten. 

Forebygge og hjelpe

Horten kommunes veteranplan har tiltak både for å forebygge og hjelpe etter endt tjeneste. 
Horten kommune vil bidra til at veteranenes anerkjennelse i det offentlige øker og legge til rette for at veteranene kan bidra positivt i lokalsamfunnet. 

Anerkjennelse av innsatsen for landet og positiv omtale av tjenesten er viktig for at erfaringene soldatene har hatt oppleves som positive.

Begrepet «veteran»

Veteranplanen for Horten kommune omfatter Forsvarets veteraner. Men den vil også bidra til en generell kompetanseheving og anerkjennelse for andre grupper. 

For eksempel i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende og humanitær innsats i utlandet. Disse gruppene utgjør et betydelig færre antall personer i Horten.

Kontakt

Dag Lauritzen
Veterankontakt

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284