Forord av ordføreren

Kjære veteraner: Tusen takk for det dere har ofret og for den jobben dere har gjort.

Siden andre verdenskrig har omtrent 100.000 nordmenn deltatt i internasjonale FN- og NATO-operasjoner. Dette har de gjort for å bidra til fred, stabilitet og menneskerettigheter.

Vi har ikke nøyaktige tall, men det er grunn til å anta at ca. 500 personer fra Horten har deltatt i denne typen operasjoner. I tillegg har andre – som politi og medlemmer av humanitære organisasjoner – gjort en innsats internasjonalt.

Veteranene er ikke bare en ressurs for Forsvaret, de innehar også viktig kompetanse som er nyttig for det sivile samfunnet.

Vi skal være takknemlige for den innsatsen som er gjort og vi skal nyttiggjøre oss den kompetansen de innehar.

Dette er første gang kommunen har laget en veteranplan. Mitt håp er at den skal bidra til å gi veteranene den anerkjennelsen og støtten de og deres nærmeste fortjener.

Jeg ønsker at Horten skal være en god kommune for alle som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Are Karlsen,
ordfører

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284