Har du sikre grenser?

Med usikkert/anslått grensepunkt menes grensepunkter som ikke er innmålt med koordinater i kommunens kartgrunnlag.

Anslåtte grensepunkter er avmerket med ”+” tegn i kartgrunnlaget.

Sikre grensepunkter er avmerket med dobbelsirkel.

  

Der det skal gjøres tiltak mot anslåtte/usikre grenser, må disse avklares før søknadsprosessen starter. For tiltak som ikke krever søknad og tillatelse må sikker grense påvises før tiltaket utføres.

Dette med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4.  

Bestilling av oppmåling

Nødvendige dokumenter for bestilling av oppmåling kan fås ved henvendelse til geodata v/Espen Berg, telefonnummer: 33 08 51 27 eller e-post: espen.berg@horten.kommune.no 

Når oppmålingsforretning er avholdt og klagefrister utgått, vil korrekte grenser fremgå av kommunens webkarttjeneste. Tiltaket må inntegnes på kartgrunnlag med sikre grenser.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284