Hva kan jeg søke om selv?

Noen tiltak kan du søke om og utføre selv. Tiltakene fremkommer av plan- og bygningsloven § 20-4 ,  Byggesaksforskriften kap 3 med veileder

Hva må jeg avklare før jeg søker?

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom.

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Hvilken plan som gjelder for din eiendom finner du via kommunens kartsystem.

Har eiendommen usikre grenser?

Dersom det skal utføres tiltak mot anslåtte/usikre grenser, må grensene avklares før du sender søknad til kommunen. Veileder "har du sikre grenser".

Dispensasjon:

Dersom byggetiltaket ditt er i strid med lovens bestemmelser, forskrifter eller plan (reguleringsplan, kommuneplan, kommunedelplan) kan du søke om dispensasjon.

Har du flere spørsmål?

Før du går i gang med et prosjekt kan du ta kontakt med kommunen for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.  Kontakt oss på telefon byggesak 33085037, mandag, tirsdag og torsdag i tidsrommet 09.00-11.00 og 12.00-15.00, eller skriftlig henvendelse via postmottak@horten.kommune.no

Det finnes god veiledning på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) - digitale søknadsskjemaer

For større eller mer komplekse saker, kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse (PDF, 112 kB). Fra 1. januar 2021 koster forhåndskonferanse kr. 2.000 (PDF, 266 kB),-.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284