Kulturmidler

En gang i året deler Horten kommune ut kulturmidler. Midlene skal skape et rikere kulturliv i form av aktiviteter og arrangementer.

Kulturplanens handlingsdel (PDF, 19 MB) legges til grunn for vurderingen av hvem som får kulturmidler. Barn og unge prioriteres, samt tiltak som fremmer kultur som byutviklingsfaktor.

Når og hvordan søker jeg?

Søknad om kulturmidler skal leveres elektronisk i eget skjema. Fristen er 31. mars.

Hvem kan søke?

Både privatpersoner, foreninger og kulturbasert næring kan søke. Idrettsforeninger og skolekorps omfattes ikke av ordningen. Det gis heller ikke kulturmidler til ordinær drift eller til rehabilitering eller vedlikehold av bygninger.

Det må i søknaden legges frem nyeste årsregnskap

Hva skjer om vi får støtte?

Alle som mottar kulturmidler fra Horten kommune skal rapportere hvordan pengene er benyttet. Hvis tilskuddet ikke er benyttet i tråd med søknaden, kan det bli reist krav om tilbakebetaling.

Hvem har fått støtte tidligere år?

Trykk på lenken for å se tidligere års tildelinger.

Kulturmidler 2023 (PDF, 97 kB)

Kulturmidler 2022 (PDF, 144 kB)

Kulturmidler 2021 (PDF, 466 kB)

Kulturmidler 2020 (PDF, 157 kB)

Kulturmidler 2019 (PDF, 108 kB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284