Frivilligprisen

Horten kommune ønsker kandidater til årets Frivilligpris. Det nomineres i kategoriene: Humanitært arbeid, idrett og kultur.

Frivilligprisen deles ut til enkeltpersoner eller private organisasjoner som har gjort en innsats innenfor frivillig virksomhet til det beste for innbyggerne i Horten kommune. Frivilligprisen kan ikke tildeles virksomhet som fullt ut er finansiert over offentlig budsjett.

Prisen er på 50.000 kroner, og kan deles med flere.

Hvordan søker man?

Forslagene sendes på e-post til tone.hansen@horten.kommune.no eller Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten. Se også vår egen facebookside.

Fristen for å sende inn forslag er fredag 4. august 2023.

Nominering og utdeling av pris

Det opprettes en nominasjonskomite bestående av en person fra Kultur og samfunnsutvikling, en person fra styret eller daglig leder i Horten Frivilligsentral, og en fra Park og idrett som nominerer kandidatene til Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie.

Overrekkelsen finner sted på et eget arrangement (eller i kommunestyret). Frivilligprisen for Horten kommune blir lyst ut gjennom annonse i lokal presse og  på kommunens hjemmeside.

Formålet med frivilligprisen

 • Styrke samspillet mellom kultur, helse, organisasjonsliv og den frivillige sektor for øvrig.
 • Stimulere til innsats.
 • Påskjønne godt frivillig arbeid.
 • Peke på gode eksempler når det gjelder aktiv innsats innen frivillig arbeid i Horten kommune. 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284