Ulike priser og stipender

Horten kommune har kulturstipend, idrettsstipend og kultur- og talentpris som vi ønsker forslag på kandidater til.

Søknad formuleres av den enkelte og sendes til postmottak@horten.kommune.no. Merk tittel med «Priser og stipend».  

Fristen for å foreslå kandidater til alle prisene er 31. mars.

Kulturstipendet 

Horten kommunes kulturstipend er på 15.000 kroner og kan deles ut til enkeltpersoner til utdanning innen kulturområdet, institusjoner eller foreninger som arbeider med oppgaver som kan få en positiv innvirkning på kulturområdet. 

Idrettsstipendet  

Idrettsstipendet er på 15.000 kroner. Stipendet skal stimulere unge idrettsutøvere og deles ut til utøvere under 19 år som er medlem i et av kommunens idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund.  

Kulturprisen  

Horten kommunes kulturpris tildeles en person, institusjon eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for kulturlivet. Mottakeren må være bosatt eller ha sterk tilknytning til kommunen. Kulturprisen består av en plakett og 5.000 kroner.

Talentprisen

Horten kommunes talentpris tildeles en ung person eller gruppe som viser særlige evner eller resultater innenfor en eller flere kunstarter. Formålet med prisen er å anerkjenne, oppmuntre og synliggjøre unge. Mottakeren må være bosatt i eller ha sterk tilknytning til kommunen og være under 25 år. Talentprisen består av en plakett og 5.000 kroner.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284