Spiremidler

Horten kommune deler ut 500.000 kr. til frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge i Horten. Ordningen kalles spiremidler, og søknadsfristen er 31. oktober

Søk om spiremidler

Hva er Spiremidler?

Formålet med Spiremidlene er å støtte frivillig barne- og ungdomsarbeid i Horten kommune. Ordningen har også som formål å utjevne eventuelle  forskjeller mellom ulike deler av frivillig sektor som jobber med barne- og ungdomsarbeid.

Hvem søker Spiremidler?

Alle frivillige organisasjoner som jobber med barne- og ungdomsarbeid kan søke. Det er et krav at foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. Det må i søknaden opplyses om medlemstall og legges frem nyeste årsregnskap. 

Hva søker man om?

Spiremidler kan eksempel være prosjekter, arrangementer, klubbdrift, husleie eller annet. Organisasjonen må beskrive hva det søkes om penger til, samt redegjøre for hvilken annen direkte eller indirekte støtte den mottar fra det offentlige (pengestøtte, gratis lokaler, gratis strøm eller liknende). 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284