Boligsosial bistand


Vi vil støtte innbyggere i å mestre egne liv, slik at det å være vanskeligstilt på boligmarkedet er noe man er i en kortere periode.

Kommunen har ansvar for å gi individuell oppfølging med fokus på mestring og selvstendighet. Dette kan være f. eks. råd og veiledning, praktisk bistand til å søke støtteordninger som startlån eller bostøtte, eller kommunal leiebolig. Her kan du lese vår temaplan for Boligsosialt arbeid (PDF, 642 kB)

Dersom du er vanskeligstilt på boligmarkedet kan du ha rett til å få bistand til å skaffe deg eller beholde en egnet bolig.

Er du vanskeligstilt og har utfordringer med din bosituasjon? 

Lurer du på noe, ring oss på telefon 975 50 183, mellom kl 09-14.00 Dersom du tror du trenger bistand for å løse dine utfordringer, må du søke om bistand på boligmarkedet, se grått felt nedenfor.

Hvordan kan vi bistå deg på boligmarkedet

Dersom du blir vurdert til å være vanskeligstilt på boligmarkedet vil du kunne få bistand fra kommunen. Du er vanskeligstilt på boligmarkedet dersom du ikke kan ivareta dine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde en egnet bolig.

 

Hvordan søke om boligsosial bistand

Kontakt

Boligkonsulent
Tlf: 97550183

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284