Bostøtte

 

Informasjon om bostøtte og startlån

NAV Horten registrerer søknader om bostøtte og startlån

Du kan henvende deg til NAV kontaktsenter på 55 55 33 33.

Har du spørsmål om søknaden din, ønsker å gjøre en avtale om samtale må du benytte samme nummer .

Alle henvendelser vil bli videresendt saksbehandler som har en frist på 2 virkedager på å svare deg.

Publikumsenteret hos NAV Apotekergata 16 er åpent 09:00 – 15:00 og er bemannet 12:00-14:00 

Bostøtte er et behovstyrt tilbud til deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Hvordan søke om bostøtte? 

Bruk elektronisk søknadsskjema på husbankens nettsider.
Søknadsfrist er 25. hver måned, og bostøtten blir betalt ut etterskuddsvis den 20. hver måned. 

Hvem kan få bostøtte? 

Her kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene.

Du: 

 • må være over 18 år,
 • kan ikke være i førstegangstjeneste,
 • kan ikke være student.
   

Du kan likevel søke hvis du:

 • er student med barn,
 • er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak,
 • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse,
 • er forelder til en hjemmeboende student,
 • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme,
 • er under 18 år og har egne barn.
   

Boligen

 • må være en selvstendig bolig med egen inngang,
 • må ha eget bad og toalett,

må ha en kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile.


Du kan likevel søke hvis du

 • bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen,
 • bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner.


Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Vi bruker brutto månedlig inntekter for alle over 18 år i husstanden i beregningen. 

Her finner du inntektsgrense for bostøtte.

Kan du ikke søke elektronisk, benytt søknadsskjema i papirformat. Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse hos NAV mellom kl. 12 og 14 mandag til fredag. 

 

Klage ved avslag: 

 • Alle klager sendes til NAV Horten
 • Det er en egen side på Husbanken med informasjon om og  skjema for klager på avslag. Den finner du her: https://www.husbanken.no/person/bostotte/klage/
 • Du kan få hjelp av NAV  - Telefon 55 55 33 33          
 • Kommunen (NAV) sjekker at alle nødvendige opplysninger er med. Mangler det informasjon, tar kommunen kontakt med deg
 •  Kommunen (NAV) sender klagen til Husbanken for behandling.
 • Husbanken fatter vedtak og sender det direkte til søker. Kommunen får også melding om avgjørelsen.
 • Har du spørsmål om vedtaket, må du ta kontakt med kommunen (NAV ).

 Hvis Husbanken ikke gir deg medhold i klagen din, så kan du klage på nytt. Hvis Husbanken fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, så vil Husbanken sende klagen din til en uavhengig klagenemnd.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284