Kommunal leiebolig

Dersom du blir vurdert til å være vanskeligstilt på boligmarkedet vil du kunne få bistand fra kommunen. Kommunal leiebolig er ett av tiltakene som kan være aktuelt for deg.

Kommunal leiebolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig som Horten kommune eier eller forvalter. Noen har behov for boligen livet ut.  

Vi har boliger rundt om i hele kommunen. Noen enkeltvis, andre steder har vi flere kommunale leieboliger på samme sted. Kommunen disponerer omtrent 450 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dersom du er vanskeligstilt på boligmarkedet har vi ulike virkemidler for å gi deg bistand til å skaffe en egnet bolig. 

Bor du i en kommunal leiebolig og har spørsmål om ditt leieforhold?

Ta kontakt med de som du har skrevet kontrakt med 

 • Usbl Horten tlf. 22 98 38 00 eller
 • Horten kommune v/eiendom, tlf 476 78 762 
   

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284