Planverk og analyser

Planverk og analyser - Klikk for stort bildeAlle uønskede hendelser i Norge skjer i en kommune. Horten kommune plikter å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor vår kommunegrense.

7. oktober 2011 trådte endringene i forskriften om kommunal beredsskapsplikt i kraft, som presiserer pliktene beskrevet i sivilbeskyttelsesloven. Forskriften beskriver hva som kreves av landets kommuner i krisesituasjoner. Tanken er at kommunene skal stå bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284