Radon

Hus med radon i grunnen - Klikk for stort bilde

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes både geologiske forhold, klimaet vårt og måten vi bygger boligene våre på.

Hva er Radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Den kan sive inn i hus gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. Når vi puster inn luft som inneholder radon, avgir den stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft.

Hvor finnes radon?

Det fins radon i berggrunnen de fleste steder i Norge, men mengden varierer fra sted til sted, og fra hus til hus.

Aktsomhetskart utarbeidet av NGU viser at deler av Horten sentrum er klassifisert med høy radonaktivitet.

Klikk på lenken for å lese mer om radon i Horten i Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031

Det fins også radon i vann. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner, og når du dusjer, bruker oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften.

Tilkjørte masser, som pukk og grus, i byggegrunnen kan bidra til problemer med radon, selv om du bor i et område som ellers er lite utsatt. Også byggemateriale av stein, kan det bidra til radon i innelufta, men i Norge er dette en mindre vanlig årsak.

Hva kan du gjøre?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig. Måler du 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) i boligen, bør du gjøre tiltak. Anbefalt grenseverdi er 200 Bq/m3.   

For å finne ut om du har radon i huset, må du måle. Kjeller og første etasje er mest utsatt siden gassen kommer fra grunnen. Radonnivået er vanligvis høyere om vinteren enn om sommeren.

Hva må du gjøre?

Setter du opp et nybygg som er beregnet for varig opphold, skal det ha radonforebyggende tiltak, ifølge byggeregelverket (byggteknisk forskrift).

Leier du ut bolig, har du ansvar for at radonnivået i utleieboligen er under forskriftsfestede grenser.

Les mer om:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284