Tilfluktsrom i Horten

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. 
Definisjon på tilfluktsrom
 1. Med tilfluktsrom forstås permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger.
   
 2. Privat tilfluktsrom er tilfluktsrom som for tiltakshavers regning bygges for dem som normalt oppholder seg på den enkelte eiendom.
   
 3. Offentlig tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges av kommunen for befolkningen i et område, og der utgiftene dekkes av stat og kommune og/eller ved bidrag fra tilfluktsromspliktige tiltakshavere.
   

 Alle tilfluktsrom skal klargjøres på 72 timer.  Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Gå til lovdata for forskrift om tilfluktsrom

Tilfluktsrom i Horten

I Horten er det totalt 23 tilfluktsrom med totalt 5255 plasser. Disse fordeler seg slik:

Offentlige tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom
Adresse Antall plasser
Torget 6 (Privat eid) 390
Vognmannsgate 1 – Trygdegården (Privat eid) 215
Vestre Braarudgate 6b – Åsheim (offentlig eid) 370
Trimveien 9 - Borre Idrettspark (offentlig eid) 400

Private tilfluktsrom - kommunale

Alle rom kan klargjøres på 72 timer. Alle rom er å anse som splintrom
Private tilfluktsrom - kommunale
Adresse Antall plasser
Adalsv. 8 - Lysheim skole, rom 1 190
Adalsveien 8 - Lysheim skole, rom 2 98
Apotekergata 10 – Biblioteket 130
Bekkegata 2 Ukjent
Evjeveien 16 - Orerønningen ungdomsskole 383
Grønligata 23 - Holtan ungdomsskole 387
Harald Pedersensgate 9 - Horten sykehus, rom 2 200
Kongeveien39 - Nordskogen skole rom 1 297
Kongeveien 39 - Nordskogen skole rom 2 70
Kopstadveien 14, Nykirke - Fagerheim skole rom 1 95
Kopstadveien 14, Nykirke - Fagerheim skole rom 2 40
Lillåsveien 7 - Lillås skole 400
Ludv. Løvåsgate 65 - Holtan Daghjem 24
Nedre vei 22 – Freia Ukjent
Sentroveien 15 - Sentrum skole 256
Skolegata 7-9 - Svømmehallen 610
Strandpromenaden 29 - Hortenshallen 160
Ynglingeveien 11 B - Borre ungdomsskole, rom 1 303
Ynglingeveien 11 B - Borre ungdomsskole, rom 2 167

Privateide tilfluktsrom

I tillegg finnes det en rekke privateide tilfluktsrom. DSB har oversikt over dette.

Offentlige tilfluktsrom - kartportal

Offentlige tilfluktsrom

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget et interaktivt kart der alle landets offentlige tilfluktsrom er representert. Her kan du enkelt søke opp oversikt i kommunen du befinner deg i.

Se oversikten over tilfluktsrom (ekstern lenke)

Offentlige tilfluktsrom i Horten

I Horten er det fire offentlige tilfluktsrom: 

 • Vestre Braarudgate 6b (370 plasser)
 • Torget 6 (390 plasser)
 • Vognmannsgata 1 (215 plasser) 
 • Trimveien 9 (400 plasser)

Åpne kart for se offentlige tilfluktsrom (PDF, 254 kB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284