Administrasjon

Kommunalområde administrasjon inneholder de ulike støtte- og styringsfunksjonene i kommunen, inkludert samfunnssikkerhet og beredskap (PDF, 543 kB). Administrasjonens jobb er å yte bistand til de andre kommunalområdene slik at tjenestene i kommunene blir best mulig. Kommunalsjef for administrasjon er Helge Skatvedt. Han er også Kommunedirektørens stedfortreder.
 

Kommunalområdet administrasjon består av økonomiseksjonen,kommunikasjon og serviceHR-seksjonen, Service og dokumentsenteret, IT-seksjonen og skatteseksjonen. Kommunedirektørens sekretariat og politisk sekretariat og beredskapssjefen hører også til dette kommunalområdet.  

Kommunalområde administrasjon jobber målrettet med forenkling og digitalisering av prosesser internt og mot innbyggerne våre. Horten kommune skal møte våre innbyggere på en mer effektiv måte gjennom å legge til rette for digitalt førstevalg, et brukervennlig og brukerorientert servicetorg og sentralbord, bred og tydelig kommunikasjon i ulike kanaler og sosiale medier og effektiv skatteinnfordring. Administrasjonen skal gi innbyggerne trygghet gjennom sterk beredskap og ansvar for samfunnssikkerhet. Kommunalområde Administrasjon tilstreber å møte våre innbyggere med tydelighet, presisjon, imøtekommenhet og invitasjon til dialog.

Oversikt over betalingssatser og gebyrer i Horten kommune. (PDF, 981 kB)

Utleie av kommunestyresalen

Ta kontakt med radmannens.sekretariat@horten.kommune.no

Utleie av kommunale eiendommer eller areal

Henvendelse til Eiendomsforvalter: Cathrine Solberg, cathrine.solberg@horten.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Helge Skatvedt
Helge Skatvedt
Kommunalsjef Administrasjon
Tlf: 33 08 50 00
Mob: 975 50 415
Inger Lise Hansen
Kommunikasjonssjef
Tlf: 901 34 154

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284