Administrasjon

Administrasjonens jobb er å hjelpe de andre enhetene i kommunen med å utvikle og drifte tjenestene våre til det beste for deg som innbygger.

Kommunalsjef for administrasjon er Helge Skatvedt. Han er også Kommunedirektørens stedfortreder.

Hva ligger under kommunalområde administrasjon?

Kommunalområdet administrasjon består av følgende enheter:

Administrasjonens mål

Hos oss jobber vi med å forenkle og digitalisere prosesser internt og ut mot innbyggerne våre. Horten kommune skal møte deg som innbygger på en god og effektiv måte: Ved å legge til rette for digitale løsninger, et brukervennlig og brukerorientert servicetorg og sentralbord og tydelig kommunikasjon.

Administrasjonen skal også gi innbyggerne trygghet gjennom sterk beredskap og samfunnssikkerhet.

Vi ønsker å møte våre innbyggere med tydelighet, presisjon, imøtekommenhet og invitasjon til dialog.

Oversikt over betalingssatser og gebyrer i Horten kommune.

Utleie av kommunestyresalen

Ta kontakt med radmannens.sekretariat@horten.kommune.no

Utleie av kommunale eiendommer eller areal

Henvendelse til eiendomsforvalter, Martin Gregersen: martin.gregersen@horten.kommune.no.

Kontakt

Helge Skatvedt
Helge Skatvedt
Kommunalsjef Administrasjon
Tlf: 33 08 50 00
Mob: 975 50 415
Inger Lise Hansen
Kommunikasjonssjef
Tlf: 901 34 154

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284