På vegne av Horten kommune ønsker vi å takke for alle henvendelser og tilbud om hjelp fra dere innbyggere i denne tiden. Vi har stor forståelse for rastløsheten og iveren etter å hjelpe til som mange av dere føler på nå. 

 Jodtiltaket har lang historie som konsekvensreduserende tiltak i atomberedskapen i Norge og er omhandlet i flere strålevernsrapporter og tydelig beskrevet i planverk. 

Utenriksdepartementet publiserer daglig oppdateringer om krigen i Ukraina.

Vi har mulighet til å sende ut SMS-varsler til alle i Horten kommune. Dette kan eksempelvis gjøres ved vannlekkasjer, veiarbeid og andre hendelser. Avsender for meldingene er «Horten». 

 På grunn av stor uttynningseffekt er det lav helserisiko ved radioaktivt nedfall i våre drikkevannskilder.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284