Vann og avløp for innbygger

Horten kommune leverer drikkevann til alle husstander som ønsker tilknytning, og krever tilknytning av avløp fra alle husstander innenfor rimelig avstand fra de kommunale avløpsledningene.

Ved tilknytning er man automatisk forpliktet av politisk vedtatte bestemmelser for tjenesten.

Alle eiere av bygg med tilknytning til kommunalt vann- og avløp, skal sørge for at den private delen av ledningsnettet er i god stand. Ledningene er private fram til tilknytning på kommunal ledning slik det er vist i bildet under.

Kommunal ledning ligger ofte i kommunal vei, men dette vil variere. Vær oppmerksom på at enkelte eiendommer er tilknyttet via felles private anlegg der flere er eiere og har vedlikeholdsansvaret.

Unngå skader på avløpsanlegget

Flere enkle grep kan tas for å unngå skader både på privat og kommunalt ledningsnett og pumpestasjoner. Utslagsvask og toalett egner seg ikke for søppel.

 • Kun bæsj, tiss og dopapir skal i do
 • Fett tetter rørene, og de private rørene som er trangest, er aller mest utsatt.
 • Fett som stivner tørkes av og kastes i matavfallet. Flytende fett, f.eks. frityrfett, tømmes på egnet beholder og kastes som restavfall.
 • Hår, våtservietter, Q-tips, sanitærprodukter og tørkepapir skal kastes i søppelbøtte.

Vanningsrestriksjoner

Et lavere vannforbruk vil redusere behovet for oppgraderinger og utvidelser i drikkevannsbehandlingen og ledningsnettet, og komme innbyggerne til gode i form av lavere kommunale gebyrer.

Hele drikkevannsforsyningen utfordres på sommerstid når det vannes mye. Da kan man risikere at det ikke er tilstrekkelig slokkevann ved en brann, og områdene i kommunen med lavest trykk kan miste vannet. Det innføres derfor årlig vanningsrestriksjoner i sommermånedene. Det er mulig å søke om fritak fra restriksjonene. For mer informasjon om vanningsrestriksjoner og hvordan du kan søke fritak se våre ofte stilte spørsmål.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284