Vannmåler og priser for vann og avløp

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.

ANSKAFFELSE, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD AV VANNMÅLER

Måleren er abonnentens eiendom og bekostes av denne. Rørlegger bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket. Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Abonnenten er selv ansvarlig for kontroll, vedlikehold og utskifting. Mer informasjon finnes i informasjonsbrosjyren nedenfor.

"Link til vannmålerinformasjonsblad" (PDF, 371 kB)

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284