EIENDOM

   

 

Med fokus på forvaltning, drift og vedlikehold sikrer vi en langsiktig og bærekraftig utvikling av eiendomsmassen i kommunen.

Eiendomsavdelingen har ansvar for:

 • Bygningsdrift: vedlikeholder og drifter kommunens bygningsmasse ca.160 000 kvm
 • Renhold: renhold av alle kommunalt eide bygg
 • Ut- og innleie, samt kjøp og salg av bygg og areal
 • Utbyggingsavtaler

 

BYGNINGSDRIFT

Avdelingen har 15 ansatte som sørger for riktig sikkerhet, drift og verdibevarende vedlikehold av Horten kommunes bygninger og alle tekniske systemer. Vi drifter Kirkebakken nærvarme som leverer varme i vintersesongen til både egne og private kunder. 

Dersom du ønsker å melde inn feil og mangler på kommunale bygg, kan det gjøres her: Link til Psiam

Følgende prioriteringer gjelder:

 1. Sikkerhet for liv og helse i bygg
 2. Lovpålagte kontroller
 3. Funksjon og innemiljø
 4. Energireduserende tiltak for å redusere driftskostnadene i fremtiden
 5. Øvrige vaktmestertjenester

«Sammen, hele tiden, bedrer vi byggmiljøet»

RENHOLD

Renholdsavdelingen består av 48 ansatte og har ansvar for renhold i kommunale bygninger. Avdelingen er delt inn i 4 team med en teamleder i hvert team. Våre fokusområder er støv og maskinelt renhold av gulv samt kompetanseheving av den enkelte renholder og utvikling av metoder og maskiner. Det er utarbeidet digitale renholdsplaner og arbeidsbeskrivelser i Clean Pilot for hvert enkelt bygg, der byggets beskaffenhet og bruk er hensyntatt. Aktiv bruk av Clean Pilot som digitalt arbeidsverktøy gir renholderen mulighet og motivasjon til å utføre daglige oppgaver mer effektivt utfra renholdsbehovet.

Moderne rengjøringsmetoder og roboter brukes for å forenkle og forbedre kvalitet på renholdet. Renhold i kommunale bygg utføres av egne ansatte, ca. 42 årsverk.
 

UTLEIE AV KOMMUNALE BOLIGER

Horten kommune eier 108 boliger som leies ut til personer som er vanskeligstilte eller har problemer med å skaffe seg bolig på det private markedet. Eiendom drifter, vedlikeholder og leier ut boligene etter vedtak fra kommunalområde Helse- og velferd. Her finner du mer informasjon om kommunal leiebolig samt søknad.
 

Annen kommunal eiendom:

Utbyggingsavtaler:

Eiendom er ansvarlig for forhandlinger av utbyggingsavtaler på vegne av Horten kommune.

Malen er ikke uttømmende og må redigeres i hvert enkelt tilfelle.

Kontakt

Geir Kjellsen
Geir Kjellsen
Kommunalsjef Teknisk
Mob: 97550129
Hans-Petter Brusevold
Driftsleder Energi og teknikk
Mob: 90891334
Nina K. Johansen
Driftsleder renhold
Mob: 90070146

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284