EIENDOM

Klikk for stort bildeÅsgårdstrand rådhus rehabilitert utvendig med nye vinduer, kledning og restaurert balkong

Eiendom

Eiendomsavdelingen har 73 ansatte, eiendom har ansvar for:
Bygningsdrift: vedlikehold og drift av kommunens bygningsmasse ca. 160 000 kvm.
Renhold: renhold av alle kommunalt eide bygg.
Energi og teknikk: drift og vedlikehold av tekniske systemer på kommunes bygningsmasse. Kirkebakken nærvarme levering av varme i vintersesongen til kunder koblet til anlegget.

Ut- og innleie av bygg og areal

"Med fokus på forvaltning, drift og vedlikehold sikrer vi en langsiktig og bærekraftig utvikling av eiendomsmassen i kommunen"

Bygningsdrift

Avdelingen har 11 ansatte som sørge for riktig sikkerhet, drift og verdibevarende vedlikehold av Horten kommunes bygninger. 

Følgende prioriteringer gjelder:

 1. Sikkerhet for liv og helse i bygg
 2. Funksjon og innemiljø
 3. Øvrige vaktmestertjenester

"Sammen, hele tiden, bedrer vi byggmiljøet"

Renhold

Renholdsavdelingen har 48 ansatte og har ansvar for renhold i kommunale bygninger.
Renholdsavdelingens hoved fokusområder er støv og maskinelt renhold av gulver. Det er utarbeidet digitale renholdsplaner og arbeidsbeskrivelse i Clean Pilot for hvert enkelt bygg, der byggets beskaffenhet og bruk er hensyntatt.
Moderne rengjøringsmetoder brukes for å forenkle og forbedre renholdet. 
Renhold i kommunale bygg utføres av egne ansatte, ca 40 årsverk.
"Fast og nøyaktig renhold fremmer trivsel, bedrer inneklima og arbeidsmiljø for brukerstedet."

Energi og teknikk

Avdelingen består av 7 ansatte med allsidig relevant kompetanse og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, og spesielt de tekniske systemene. 
«I tillegg til å drifte alle kommunale bygg, ser vi etter energireduserende tiltak som kan bidra til reduserte driftskostnadene i fremtiden»
 

Utleie av kommunale boliger

Horten kommune eier 74 boliger som leies ut til personer som har vanskelig med å skaffe seg bolig på det private markedet. Teknisk avdeling drifter, vedlikeholder og leier ut boligene etter vedtak fra kommunalområde Helse og velferd.
Mer informasjon om kommunal leiebolig samt søknad finner du her:
https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/helse-og-velferd/bolig/kommunal-leiebolig/

Utleie av kommunale eiendommer eller areal

Ved ønske om leie av kommunens areal eller bygg er organiseringen av ansvaret som følger:

Utleie

Ansvar Areal/bygg
Park og idrett Gymsaler, idrettshaller, Horten svømmehall, utendørs idrettsanlegg, parker og friluftsområder.
Parkering Torg og gågate
Parkering P-plasser
Eiendom All annen kommunalt eiet eiendom og areal. Søknad sendes til postmottak@horten.kommune.no

 

HVOR FINNER DU OSS
Rustadbrygga 1, 3187 Horten

Kontakt

Nicola Berg
Eiendomssjef
Mob: 908 55 161
Glenn Dahl-Hansen
Driftsleder bygningsdrift
Mob: 975 50 194
Hans-Petter Brusevold
Driftsleder Energi og teknikk
Mob: 908 91 334
Nina K. Johansen
Driftsleder renhold
Mob: 900 70 146

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284