EIENDOM

Åsgårdstrand rådhus rehabilitert utvendig med nye vinduer, kledning og restaurert balkong

Med fokus på forvaltning, drift og vedlikehold sikrer vi en langsiktig og bærekraftig utvikling av eiendomsmassen i kommunen.

Eiendomsavdelingen har ansvar for:

 • Bygningsdrift: vedlikehold og drift av kommunens bygningsmasse ca. 160 000 kvm.
 • Renhold: renhold av alle kommunalt eide bygg.
 • Energi og teknikk: drift og vedlikehold av tekniske systemer på kommunes bygningsmasse. Kirkebakken nærvarme levering av varme i vintersesongen til kunder koblet til anlegget. 
 • Ut- og innleie av bygg og areal.

Bygningsdrift

Avdelingen har 11 ansatte som sørge for riktig sikkerhet, drift og verdibevarende vedlikehold av Horten kommunes bygninger. Følgende prioriteringer gjelder:

 1. Sikkerhet for liv og helse i bygg
 2. Funksjon og innemiljø
 3. Øvrige vaktmestertjenester

«Sammen, hele tiden, bedrer vi byggmiljøet»

Renhold

Renholdsavdelingen har 48 ansatte og har ansvar for renhold i kommunale bygninger. Våre fokusområder er støv og maskinelt renhold av gulv. Det er utarbeidet digitale renholdsplaner og arbeidsbeskrivelse i Clean Pilot for hvert enkelt bygg, der byggets beskaffenhet og bruk er hensyntatt.

Moderne rengjøringsmetoder brukes for å forenkle og forbedre renholdet. Renhold i kommunale bygg utføres av egne ansatte, ca. 40 årsverk.

«Fast og nøyaktig renhold fremmer trivsel, bedrer inneklima og arbeidsmiljø for brukerstedet.»

Energi og teknikk

Avdelingen består av 7 ansatte med allsidig relevant kompetanse og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, og spesielt de tekniske systemene. 

«I tillegg til å drifte alle kommunale bygg, ser vi etter energireduserende tiltak som kan bidra til reduserte driftskostnadene i fremtiden»

Utleie av kommunale boliger

Horten kommune eier 74 boliger som leies ut til personer som har vanskelig med å skaffe seg bolig på det private markedet. Teknisk avdeling drifter, vedlikeholder og leier ut boligene etter vedtak fra kommunalområde Helse og velferd. Her finner du mer informasjon om kommunal leiebolig samt søknad.
 

Utleie av kommunale eiendommer eller areal

Ved ønske om leie av kommunens areal eller bygg er organiseringen av ansvaret som følger:

Gymsaler og idrettshaller

Ønsker du å leie en av våre idrettshaller eller gymsaler?

Kontakt Turid Wahl på e-post: Turid.wahl@horten.kommune.no

Horten svømmehall

Ønsker du å leie Horten svømmehall?

Kontakt Kim Jensen på e-post: kim.jensen@horten.kommune.no

Parker og friluftsområder.

Horten kommune ønsker generelt ikke å leie/låne ut sine friområder, da disse til enhver tid skal være tilgjengelige for alle. Visse arealer kan vurderes utleid/utlånt dersom arrangementet fremmer friområdene på en positiv måte og ellers ikke er til hinder for allmennheten.

Følgende standardvilkår gjelder for arrangementer på friområder i Horten kommune:

 • Allmennheten kan ikke utestenges fra kommunens friområder.
 • Det må vises hensyn til besøkende som benytter seg av friområdet og som ikke ønsker å ta del i arrangementet.
 • Arrangør må selv sørge for å innhente nødvendige godkjenninger og tillatelser. Dersom det er flere enn 100 deltakere, skal det sendes søknad til politiet.
 • Arrangør må ta kontakt med eventuelle andre grunneiere som berøres.
 • Arrangør må sørge for å varsle om hendelsen i god tid slik at berørte parter / nærmiljø / naboer o.l. blir orientert om arrangementet. I tillegg må det informeres om alternative arealer / turveier som kan benyttes mens arrangementet pågår.
 • Arrangør må rydde opp etter seg og sørge for søppelhåndtering under arrangementet. Anlegg skal være i like god stand etter et arrangement som før et arrangement. Arrangør kan ilegges bot dersom dette kravet ikke er innfridd.
 • Skade på trær, vegetasjon og gressarealer skal ikke forekomme. Arrangør er erstatningspliktig for eventuelle skader som påføres anlegget i forbindelse med arrangementet.
 • Søknaden må være Horten kommune i hende senest fire uker før arrangementet skal finne sted. Søknaden sendes: sven-erik.petersen@horten.kommune.no
 • Det må betales leie for organiserte aktiviteter/arrangementer på friarealer. Leiebeløpets størrelse vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra type arrangement og omfang.
Utendørs idrettsanlegg

Ved leie av utendørs idrettsanlegg kontakt Sven-Erik Petersen på e-post: Sven-Erik.petersen@horten.kommune.no

P-plasser

Ønsker du å leie parkeringsplass på en av våre plasser, ta kontakt for info og priser: parkering@horten.kommune.no

Annen kommunal eiendom

 All annen kommunalt eiet eiendom og areal. Søknad sendes til  postmottak@horten.kommune.no

Hvor finner du oss?

Rustadbrygga 1, 3187 Horten

Kontakt

Nicola Berg
Eiendomssjef
Mob: 908 55 161
Glenn Dahl-Hansen
Driftsleder bygningsdrift
Mob: 975 50 194
Hans-Petter Brusevold
Driftsleder Energi og teknikk
Mob: 908 91 334
Nina K. Johansen
Driftsleder renhold
Mob: 900 70 146

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284