Meldeplikt og opplysningsplikt

Klikk for stort bilde Her finner du informasjon om når du har meldeplikt og opplysningsplikt overfor barnevern og rusforebyggende senter.

Privatpersoner

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Er du urolig for at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig. Mer informasjon får du her. 

Offentlig ansatt

Du skal melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold:

 • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
 • når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
 • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd
 • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Mer informasjon om Barneverntjenesten i Horten finner du her

Mal for bekymringsmelding til barneverntjenesten (PDF, 305 kB)

Mer informasjon om bruk av rusmidler i svangerskapet finner du her.

Trykk her for å komme tilbake til hovedsiden.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284