Hva kan du gjøre når du er urolig for et ufødt barn, et barn eller en ungdom?

 Mange er urolige for en venn, en nabo, for seg selv eller et annet barn/ungdom. Det at du bryr deg er å ha omsorg for et medmenneske. Å møte vedkommende med et smil, et hei og slå av en prat er alltid en god gjerning.

Bekymring for om et barn har det bra

Å bli sett og anerkjent av voksne, betyr mye for alle barn - og spesielt for barn som får lite oppmerksomhet hjemme. Det betyr at det lille du gjør for et barn i ditt nærmiljø, kan gjøre en stor forskjell for barnets liv og fremtid.

Hva kan du gjøre?

 • Forsøk å definere hva du er urolig for, hva er det ved barnet/ barnets situasjon som gjør deg urolig?
 • Snakk om uroen med den det gjelder. Kanskje er det noe du kan bidra med?
 • Du kan snakke om din uro med noen du kjenner. Du kan også snakke med barnehagen, skolen, SFO, helsesøster, Ungdomskontakten, Familiehuset eller Barneverntjenesten. Slik kan du få hjelp til å definere din uro, du kan også få hjelp til å vite hvor du eventuelt skal gå videre med informasjonen du sitter på.
 • Kan familierådet hjelpe barnet og familien?
 • Som privatperson kan du melde bekymring til Barneverntjenesten.  

Mer informasjon

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284