Hva gjør du som er profesjonell aktør og urolig for et barn?

 Hvordan skal du som profesjonell aktør gå frem når du er urolig for et ufødt barn, et barn eller en ungdom?

Identifikasjon av barn og unge i risiko

Identifisering kan forekomme i alle møter med barn og deres foreldre.

Hva gjør deg urolig?

 • Forsøk å definere hva du er urolig for. Hva er det ved barnet/barnets situasjon som gjør deg urolig? Er det noe ved foreldrene som gjør deg urolig?
 • Snakk om uroen med den det gjelder. Kanskje er det noe du kan bidra med?
 • Du kan snakke om din uro med en kollega eller leder. Slik kan du få hjelp til å definere din uro, du kan også få hjelp til å vite hvor du eventuelt skal gå videre med informasjonen du sitter på.
 • Som offentlig ansatt har du opplysningsplikt til Barneverntjenesten dersom vilkårene er tilstede.  
 • Dersom du ønsker å drøfte en bekymring anonymt med Barneverntjenesten kan du ta kontakt med Mottaksteam.
 • Her finner du informasjon om Rus, og rus i svangerskap.
 • Her finner du en liste over de ulike hjelpeinstansene.
 • Her kan du lese annen nyttig informasjon.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284