Skole-Hjem

 

Dialogen mellom hjemmet og skolen er viktig for at alle våre elever skal ha en trygg skolehverdag. 

Skolehverdagen handler ikke bare om timer og fag, vel så mye mye om trivsel og trygghet. FAU er brobyggeren mellom skole og hjem, men som foresatt skal man heller ikke nøle med å kontakte skolen om det noe man bekymrer seg for. 

Foreldrenes rolle i skolesystemet

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har derfor rett til medvirkning i skolen. Skolen skal tilrettelegge for at foreldrene kan ivareta dette ansvaret.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284