Praktisk informasjon

Overnatting i skolens regi

Overnattingsturer for grunnskoleelever skjer i skolens regi med et faglig innhold knyttet til kompetansemålene i fagene. Utgiftene dekkes av skolen, jf. opplæringsloven § 2-15

Et av kompetansemålene for kroppsøving på ungdomstrinnet er å planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, medregnet overnatting ute. Skolene planlegger og gjennomfører disse turene, men de kan også kombineres med tilbud på Natursenteret.

Det arrangeres ikke utenlandsturer i skolens regi.

Klasseturer i foresattes regi

Disse må gjennomføres i elevenes fritid. Turer som gjøres på elevenes fritid sammen med foresatte er private turer som skolen ikke har ansvar for. De er derfor ikke omfattet av bestemmelsene i lov- og avtaleverk.

Det kan ikke søkes om permisjon fra skolen for å dra på turer i foresattes regi i skoletiden.

Skolefrokost

Borre ungdomsskole serverer frokost til alle elever to dager i uken, tirsdag og torsdag.

Leksehjelp for alle elever

Borre ungdomsskole har leksehjelp med lærer som frivillig tilbud til alle elever hver mandag og torsdag.

Lån eller leie av skolens lokaler

For lån eller leie av skolens lokaler, ta kontakt med rektor på heidi.walvik@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284