Oppdateringer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK)

De siste oppdateringene fra VTFK finner du i listen under:

4. oktober 2021

"Vennetur" på grunnskolene i gamle Vestfold.

Husk at det må bestilles i god nok tid i forveien til at vi kan sjekke opp med transportører og gi tilbakemelding til skole. minimum 1 virkedag.

Når skolen bestiller må skolen være sikre på at det foreligger samtykke fra foresatte til begge elevene det gjelder. Altså både fra foresatte til eleven som skal ha med noen hjem, og foresatte til eleven som skal være med noen hjem. Det er dette som legges til grunn når det sendes en forespørsel.

Om elevene må benytte seg av buss (elev kun innvilget tilbringer), og eleven som skal være med hjem ikke har Skolekort, må denne eleven betale for billett.

Se våre hjemmesider for mer informasjon: https://www.vkt.no/reise/skoleskyss/for-elever-i-grunnskole/

Vennlig hilsen
Team skoleskyss
Samferdsel, miljø og mobilitet

___________________

18. august 2021

Til grunnskolene i Vestfold og Telemark

Elever på 1.trinn som oppfyller retten til gratis skoleskyss på buss, får gratis kortholder og rollerclips utlevert sammen med skolereisekortet sitt ved førstegangs utstedelse av skolereisekortet. Dette deles ut av skolen. Dersom elever uavhengig av trinn for eksempel mister skolereisekortet sitt, kan det være behov for sporadisk bestilling av ekstra kortholdere og rollerclips. I så tilfelle må kommunen/skolen kjøpe dette av fylkeskommunen.

Priser inklusive merverdiavgift pr august 2021:
Kortholder kr 10 pr. stk.
Rollerclips kr 25 pr. stk.

Bestilling sendes skoleskyssv@vtfk.no (grunnskoler i gamle Vestfold fylke) og skoleskyss@vtfk.no (grunnskoler i gamle Telemark fylke). Antall kortholdere og /eller rollerclips, skolens navn og skolens kommunetilhørighet må fremkomme på bestillingen.     

Samlefaktura for kortholdere, rollerclips og fraktkostnader sendes kommunen en gang i året, ved utgangen av desember. Kommunen/skolen står fritt til å kreve betaling fra foresatte/elev.

Vennlig hilsen
Team skoleskyss, TT-kort og løyver

___________________

17. juni 2021

Elever som har skolekort fra skoleår 2020/2021 og skal ha skyss i 2021/2022, skal beholde skolekortet sitt. Kortet vil bli oppdatert. Dette gjelder også ved overgang fra barneskolen til ungdomsskolen, og fra ungdomsskolen til videregående.

Til ungdomsskole 10. trinn og videregående:
Elevene ved videregående skoler søker selv om skyss via vår nettside www.vkt.no/skoleskyss - Vi åpner for søknader 9. juli og anbefaler alle å søke så tidlig som mulig for å sikre godkjent søknad og skolekort til oppstart av skoleåret. Elever som søker sent og ikke får på plass skolekort til skolestart, må betale for billett frem til søknad godkjennes og de mottar skolekortet.

___________________

18. januar 2021

Informasjon til elever på 10.trinn - skoleskyss i videregående skole. Bruk link under...

180121-Informasjon til 10.klassinger skoleskyss (PDF, 236 kB)

___________________

13. oktober 2020

F.o.m. tirsdag 13.10.2020 vil skoleskyss sentralbordet åpnes kl. 08:00 og stenges som vanlig kl. 15:30.

Dersom skyss skal avbestilles (akutt avbestilling) eller etterlyses før telefonen åpner, kan saksbehandlere og foresatte ta direkte kontakt med transportør.

Transportselskaper, tilrettelagt skoleskyss

Selskap:

Telefonnummer: 

Vestfold taxi

33 42 02 04

Viken taxi

33 30 11 06

MiniBuss 24-7

90 90 20 58 

Unibuss 

33 33 45 45

Paulsen Buss

94 00 24 18

Viken Horten Da

95 25 50 69

Brandtsgård Buss 

93 49 86 78

Andebu og Kodal Taxi

33 44 23 30

Artikkelliste

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284