Spesialskyss

  

Utstyr:

Ekstra utstyr som ski, akebrett, sykler etc kan i enkelte tilfeller medbringes etter forhåndsavtale med transportør. Det betinger at det er forsvarlig og at kjøretøyet har kapasitet. 

 

Ekstrautstyr:

Under forutsetning om aksept fra transportør, kan det pr. elev taes med inntil:

 • 1 standard bag - 20 liter
 • 1 rullestol
 • 1 medisinsk apparat som er nødvendig for transporten og som kan sikres.

 

Transport utenom ferie:

VTKT kjører bare i skoletiden. I skolens ferie har ingen elever rett til skyss verken fra avslastning eller hjem. Da er det foresatte/skolen som må ordne dette.
Unntak er spesialelever hvor SFO sees på som en del av undervisningen (Nordstua, Granlystua og Orerønningen).

Bruk søknadsskjema for å søke om spesialskyss og som leveres saksbehandler på skolen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284