Skolesvømming - skyss

  

Trygg opplæring i svømming, selvberging og livredning i kroppsøving og ved bading i skolens regi

 

Elever på 5.-7. årstrinn skal jevnlig ha fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Tilsammen skal dette utgjøre 76 timer innenfor 5.-7. årstrinn.

Elevenes trygghet i opplæringen og ved bading innebærer sikkerhet i henhold til forsvarlighetskravet slik det fremkommer i opplæringslova.

Skyssen blir godt ivaretatt og i samarbeid med Tide.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284