Hjelp og tilbud

Barneverntjenesten tror at barn får best hjelp når barnet og familien er med på både å definere utfordringene, samt å velge løsningene.

Når det er skadelig for barn å bli boende hjemme, flytter Barneverntjenesten barnet til fosterhjem eller institusjon. 

Hjelpetiltak                   

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Hjelpetiltak er i all hovedsak frivillige. Foreldre, samt ungdom over 15 år må samtykke til at tiltak iverksettes. Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. De fleste som får hjelp av barnevernet, mottar hjelpetiltak i hjemmet. Hjelpetiltakene skal være med på å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen eller avlaste foreldrene.

Eksempler på hjelpetiltak er 

 • Foreldreveiledning
 • Familieråd
 • Plass på foreldre-barn senter
 • Støttekontakt 
 • Besøkshjem 

Foreldreveiledning

I Horten barneverntjenesten har vi et eget tiltaksteam som jobber aktivt med familiene over kortere eller lengre perioder. Vi tilbyr foreldreveiledningstiltak som skal være tilpasset den enkelte families behov. Vi har også noen konkrete metoder vi benytter som:

 • COS-P
 • PYC
 • ICDP
 • PMTO
 • MST

Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk

Familieråd tar utgangspunkt i å mobilisere ressursene som finnes i familien og nettverket til barnet, og bidrar til økt deltakelse fra de involverte. Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Møtet skal komme fram til en plan som skal ivareta barnets interesser og bedre familiens situasjon. Et familieråd er en måte å fatte beslutninger på som kan brukes på både hjelpetiltaksstadiet, når det er snakk om å plassere barnet utenfor hjemmet, og også i avslutningen av tiltak.

Plassering utenfor hjemmet

I noen få tilfeller kan barn og unge ha behov for å bo utenfor hjemmet for en kortere eller lengre periode. Det finnes ulike årsaker til at noen barn og unge ikke kan bo hjemme. Årsaken kan være at barnet eller den unge har atferdsutfordringer, sliter med rus, har manglende omsorg hjemme eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen. Plasseringer etter barnevernloven kan gjøres både med og uten samtykke fra de det gjelder.

For mer info om tiltak i Barnevernet finner du hos Bufetat

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284