Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn har en god nok omsorgssituasjon, kan du henvende deg til Barneverntjenestens egne kontaktpersoner. 

Kontaktpersoner:

 • Lilleba Bjørnø:      97 55 01 15
 • Mariann Ellefsen: 97 55 04 46

Barneverntjenesten har telefontid fra 08:00-15:00. Etter klokken 15:00 og i helgene, kan Barnevernvakta kontaktes på telefon 33 31 02 03.

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer. Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringene, og om hjelp er nødvendig.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Hvordan melde bekymring til Barneverntjenesten?

Du kan melde fra til barneverntjenesten skriftlig, muntlig over telefon eller ved personlig oppmøte.

Om du er privatperson kan du bruke dette digitale skjemaet. 

Om du er offentlig ansatt kan du bruke dette digitale skjemaet.

Dersom du ønsker å sende inn en skriftlig bekymringsmelding, kan du bruke dette skjemaet (PDF, 305 kB)

 

Vanlige spørsmål ved bekymringsmelding

Kan jeg drøfte med Barneverntjenesten først?

Både som privat og offentlig melder kan du ringe barneverntjenesten og drøfte dine bekymringer anonymt før du bestemmer om du skal melde eller ikke.

Kan jeg være anonym?

Privatpersoner må ikke oppgi navn når de kontakter barneverntjenesten, men barneverntjenesten oppfordrer likevel at du sier hvem du er fordi det gir saken troverdighet.

Når du melder fra til barneverntjenesten kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

 • Du kan stå frem med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder
 • Du kan melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent
 • Du kan stå frem med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten

Hvordan følger Barneverntjenesten opp bekymringsmeldingen min?

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barneverntjenesten får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Det er barneverntjenesten i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. Mer informasjon får du på "Vi bryr oss i Horten."

Hva gjør Barneverntjenesten med bekymringsmeldingen min?

Når du har sendt inn bekymringsmelding skal barneverntjenesten gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barneverntjenesten gjøre innen en uke fra bekymringsmeldingen ble mottatt.

Får jeg bekreftelse når meldingen er mottatt?

Barneverntjenesten skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker (Gjelder ikke hvis du melder anonymt). Barneverntjenesten har taushetsplikt, og derfor vil du ikke få informasjon om hvordan barneverntjenesten følger opp barnet og familien.

Hva gjør Barneverntjenesten om de trenger mer informasjon?

Dersom barneverntjenesten starter en undersøkelse, kan det hende de tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barneverntjenesten kan også ta direkte kontakt med barnets foreldre eller barnet selv for å få mer informasjon.  I tillegg vil barneverntjenesten be barnet og foreldrene om samtykke til å få mer informasjon fra eksempelvis skole, barnehage, helsestasjon, NAV, familie osv.

Får jeg beskjed om saken henlegges?

Nei, barneverntjenesten har taushetsplikt. Offentlige meldere vil få tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

Hvilken hjelp får barnet og familien?

Gjennom undersøkelsen skal barneverntjenesten avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

Jeg har meldt fra tidligere, men er fortsatt bekymret

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du på ny tar kontakt med barneverntjenesten.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284