Deling av eiendom

OPPRETTING AV MATRIKKELENHET

Ønsker du å dele eiendommen din (fradele tomt), må du søke om opprettelse av ny matrikkelenhet. Ved opprettelse av ny matrikkelenhet blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnr.

 

Opprettelse av ny matrikkelenhet innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling). Vedtak fattes etter plan- og bygningsloven.
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring/dispensasjon.

Saksbehandlingstid

Etter plan- og bygningsloven er saksbehandlingstiden avhengig av reguleringsforhold etc.

Etter matrikkelloven er saksbehandlingstiden 16 uker

 

SLIK SØKER DU OM OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM

Bestill naboliste fra kommunen eller elektronisk og send ut nabovarsel. Bruk blankett 5154,5155 og 5156.

Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.

Send søknad (PDF, 38 kB) til kommunen

Vedlegg:

 

GEBYR

Se gebyr her (PDF, 763 kB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284