Borgerlig vigsel

Ønsker dere å gifte dere borgerlig, kan dere bli viet på Rådhuset eller en annen ønsket lokasjon i kommunen.

Både ordfører og varaordfører har gjennom lov myndighet til å vie, men også politisk nøytrale personer fra administrasjonen har mulighet til å vie.'

Horten kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

Dette må du gjøre før du gifter deg

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, som kan ta inntil tre uker, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Denne attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Skjemaet for å søke om prøvingsattest og annen info finner du hos Skatteetaten.

Søknadsskjema

Bestill time for borgerlig vielse via vårt digitale skjema

Du kan ta kontakt med Ritha Bye på tlf.: 975 50 009 mellom kl. 8.00-15.00, eller på e-post: ritha.bye@horten.kommune.no for å sjekke ledig tidspunkt og få svar på spørsmål.

Etter vigselen

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Skal navn endres etter vigselen, må dere ordne dette selv. Søknad om navneendring finnes på Skatteetatens sider.

Dersom du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass?
Ta kontakt med politiet i ditt distrikt dersom du trenger nytt pass.

Ofte stilte spørsmål om borgerlig vigsel

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284