Bofellesskap

Voksenhabiliteringen driver bofellesskap flere steder i Horten kommune. 

Dronningringen

Dronningringen 6-8 er et bofellesskap for åtte beboere.
Dronningringen bofelleskap er en døgnbemannet bolig. Boligen grenser til Sembs-skogen med sine fine turmuligheter. Boligen har 8 leiligheter, samt fellesareal med stuer, kjøkken og et koselig uteområde.
Tjenestemottakerne som bor på Dronningringen er mennesker med variert bistandsbehov.

Vakttelefon: 477 14 166 eller 480 17 581

Avdelingsleder: 
Nina H. Ruud
nina.ruud@horten.kommune.no 
tlf: 975 50 362

Baggerød

Baggerød bofelleskap er en døgnbemannet bolig for ti voksne beboere. Baggerød er et døgnbemannet bofellesskap med 11 leiligheter. En av leilighetene benyttes til avlastning. Tjenestemottakerne som bor på Baggerød er mennesker med variert bistandsbehov, og tjenesten tilpasses den enkeltes behov.

Vakttelefon: 970 50 186

Avdelingsleder: 
Ellen I. Prag
ellen.prag@horten.kommune.no
tlf: 95727160

Skoppum Langmyra og Viulsrød

Skoppum arbeidslag består av to bofellesskap, Langmyra og Viulsrød. Bofellesskapene består totalt av ni leiligheter. Arbeidslaget har døgnbemanning. Tjenestemottakerne som bor i de to bofellesskapene er mennesker med variert bistandsbehov. Tjenesten tilpasses den enkeltes behov.

Vakttelefon Langmyra: 480 69 605

Vakttelefon Viulsrød: 33 07 01 16

Avdelingsleder: 
Elin Smith Andersen
elin.smithandersen@horten.kommune.no
tlf: 90140267

Avdelingsleder: 
Camilla B. Tidemansen 
camilla.tidemansen2@horten.kommune.no
tlf: 93241288

Fogdehaven

Fogdehaven er et bofellesskap som består av ni leiligheter, hvorav 1 leilighet benyttes til avlastning. I tillegg er det tilknyttet tre hus som ligger på tunet, som også blir betjent fra Fogdehaven. Boligen ligger flott til på Borre, med kort vei til butikk og turområder. Boligen er døgnbemannet. Tjenestemottakerne som bor på Fogdehaven er mennesker med variert bistandsbehov og tjenesten tilpasses den enkeltes behov.

Vakttelefon: 33 08 13 42 eller 908 81 913

Avdelingsleder: 
Vibeke Ingebretsen
vibeke.ingebretsen@horten.kommune.no
tlf: 452 24 577

Øderydningen

Øderydningen er en døgnbemannet bolig med 5 leiligheter som ligger i et etablert villaområde i Åsgårdstrand. Leilighetene er tilknyttet fellesstue/kjøkken, treningsrom, og et hyggelig uteområde som strekker seg rundt hele boligen. Boligen er organisert som et privat borettslag. Kommunen har ansvaret for drift av boligen. Tjenestemottakerne som bor på Øderydningen er mennesker med ervervede skader etter traumer og akutt sykdom.

Vakttelefon: 33 08 16 57 eller 975 50 378

Avdelingsleder: 
Camilla B. Tidemansen 
camilla.tidemansen2@horten.kommune.no
tlf: 93241288

Bakkeåsen

Bakkeåsen bofellesskap åpnet i oktober 2021. Boligen ligger i Åsgårdstrand med nærhet til kysten og flotte turområder. Bakkeåsen har døgnbemanning, består av 8 leiligheter og yter tjenester for mennesker med variert bistandsbehov. 

Vakttelefon: 33 08 68 00/ 975 50 443

Avdelingsleder: 
Elin Smith Andersen
elin.smithandersen@horten.kommune.no
tlf: 90140267

Ynglingeveien

Yngelingeveien er en døgnbemannet bolig med 5 leiligheter. Boligen ligger på Borre, med tilknytning til buss, butikk og turmuligheter. I boligen på Yngelingeveien tilrettelegger vi for økt selvstendighet hos beboerne. Beboerne støttes og oppmuntres til å ta i bruk egne ressurser for å skape meningsfulle hverdager. 

Vakttelefon: 910 08 425

Avdelingsleder: 
Vibeke Ingebretsen
vibeke.ingebretsen@horten.kommune.no
tlf: 452 24 577

 

 Avlastning

Voksenhabilitering har også tre leiligheter som disponeres som avlastningsleiligheter. Disse leilighetene er lokalisert i ulike bofellesskap. 

Hvordan søke om bolig i bofellesskap?

For å søke om bolig i bofellesskap benytter du søknadskjema for kommunal leiebolig

Kontakt

Har du spørsmål om bolig i bofellesskap, ta kontakt med Helse- og boligservice på tlf. 975 50 356 eller Servicetorget på tlf. 330 85 000. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284