Ambulerende tjenester / punkttjenester

   

Miljøtjenesten


Miljøtjenesten er et tilbud med seks årsverk tilknyttet tjenesten.
Vi bistår tjenestemottakerne i eget hjem, med opplæring og veiledning knyttet til dagliglivets gjøremål (eks. rydde/vaske leilighet, klesvask, handle, ivareta egen helse, følge til lege og offentlige kontorer, nettverksbygging og sosial trening, og fysisk aktivitet. Tjenestene ytes på hverdager, dag og kveld.
Vi har fokus på å skape gode relasjoner og et godt samarbeid med økt mestring og egenaktivitet for tjenestemottakerne. Vårt mål er å hjelpe til at tjenestemottaker i størst mulig grad bestemmer og tar ansvar i eget liv.
Besøksadresse: Asylgata 3.
Telefon: 97 55 03 65

Basen

Basen gir tjenester til personer over 18 år med behov for bistand, men som er i stand til, og har rett til å ha stor innflytelse i eget liv. Et av våre mål er å bidra til personlig vekst, identitetsutvikling og ansvarsfølelse hos tjenestemottaker, samt veilede og bistå i hverdagslige gjøremål. Basen skal bidra til at tjenestemottaker får mulighet til å leve og bo selvstendig i egne leiligheter. Tjenesteyterne veileder i praktiske oppgaver i hverdagen og er med på å skape sosiale arenaer i og utenfor den enkeltes bolig.
Boligen eies av Horten boligstiftelse og leietakerne har husleiekontrakt gjennom dem.

Tjenestemottakere i Basen og Miljøtjenesten bor spredt i hele kommunen.

Kontakt

Eline Frivik
Enhetsleder Voksenhabilitering
Mob: 97550119
Anna Pedersen
Avdelingsleder Basen
Mob: 97550394

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284