Pårørende-treff

Det å leve med andres rusbruk eller psykiske helseproblemer påvirker en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidsliv. Vi ønsker å fokusere på hvordan vi kan mestre hverdagen som pårørende best mulig. Enhet for rus og psykisk helse arrangerer i samarbeid med A-Larm månedlige treff for pårørende innen rus og psykisk helse. Disse treffene holdes på Losen, det store gule huset i Vestre Braarudgate 4.
 
Klikk for stort bilde
 

Pårørendetreff høsten 2020


September

Ole A. Krogness fra Ungdomskontakten forteller om rusmidler, avhengighet og ulike tegn på rusmisbruk.
Treffet finner sted mandag den 7. september klokken 18.00 - 20.00 i Vestre Braarudgate 4 (det store gule huset).

 

Oktober

Forfatter og foredragsholder Vigdis Løbach kommer på besøk. Hun er opptatt av at pårørende har rett til gode liv.
Treffet finner sted mandag 5. oktober klokken 18.00 - 20.00 i Vestre Braarudgate 4 (det store gule huset).
 

November 

Monica og Tore fra bruker- og pårørendeforeningen A-larm snakker om de ulike lavterskel-tilbudene i og erfaringene fra A-larm .
Treffet finner sted mandag den 2. november klokken 18.00 - 20.00 i Vestre Braarudgate 4 (det store gule huset).
 

Desember

Denne dagen blir juleavslutning med valgfritt tema fra dere. 
Treffet finner sted mandag den 7. desember klokken 18.00 - 20.00 i Vestre Braarudgate 4 (det store gule huset).
 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne pårørendekontakt Christine på tlf: 906 56 801 eller christine.hotvedt@horten.kommune.no.
Se også vår facebookside Rus og psykisk helse i Horten.
 
 
 
     

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284