Kommunedirektøren

Klikk for stort bilde

 Kommunedirektøren leder den daglige driften av Horten kommune på oppdrag fra kommunestyret.   

Ragnar Sundklakk er kommunedirektør i Horten kommune. Kommunedirektøren er den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten som tidligere ble kalt rådmann. Kommunestyret vedtar delegering av myndighet fra kommunestyret til kommunedirektør gjennom egne administrative delegeringsbestemmelser (PDF, 312 kB) for hver kommunestyreperiode.

Kommunedirektørens ansvar og myndighet

Kommunedirektørens myndighet og oppgaver er lovregulert i kommunelovenKommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Han skal sørge for at kommunal tjenesteproduksjon skjer i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Internrevisor, Monica Vestå bistår med å sikre dette, og er direkte underlagt kommunedirektør for å sikre uavhengighet i linjeorganisasjonen.

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe består av syv kommunalsjefer, HR-sjefen, Økonomisjef, internrevisor, to hovedtillitsvalgte, Hovedverneombud, kommunikasjonssjef og kommuneoverlegen.

Kommunedirektørens kommunalsjefsgruppe

Kommunedirektørens kommunalsjefsgruppe består av syv kommunalsjefer som har ansvar for hver sitt kommunalområde: Helse og velferd, Oppvekst, AdministrasjonKultur og samfunnsutvikling, Teknisk, NAV Horten og Horten Havnevesen.

Kontakt

Ragnar Sundklakk
Ragnar Sundklakk
Kommunedirektør
Tlf: 33 08 50 00
Mob: 975 50 395
Inger Lise Hansen
Kommunikasjonssjef
Tlf: 901 34 154
Ritha Bye
Kommunedirektørens sekretariat
Tlf: 33 08 54 08
Mob: 975 50 009

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284