Kommunalteknisk drift

Driftsavdelingens oppgaver er:

 • drift og vedlikehold av veier og fortau
 • drift og vedlikehold av gang- og sykkelstier
 • drift og vedlikehold av vannforsyningsnettet
 • drift og vedlikehold av avløpsnettet
 • drift og vedlikehold av renseanlegg og pumpestasjoner

Kontakt

Trond Erik Næss
Enhetsleder kommunalteknisk drift
Mob: 97550311
Jon-Erik Hansen
Driftsleder vei, vann og avløp
Mob: 97550155
Normann Christensen
Driftsleder renseanlegg og pumpestasjoner
Mob: 96226954

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284