Hopp Friskus

 

 

 

 

HOPP Friskus er en del av HOPP;
Helsefremmende oppvekst i Horten kommune.
Et grats gruppetilbud for barn i 1.- 6. kl. og deres familier

Målsetting:
 

Varig endring av levevaner for å fremme fysisk og psykisk helse og å forebygge livsstilsykdommer. Endring av livsstil tar tid og krever bevisstgjøring, motivasjon og kunnskap. Vi har fokus på en familiebasert tilnærming ved at livsstilsendring for hele familien står sentralt. Hver familie får tilpasset veiledning og oppfølging eter en
grundig kartleggingssamtale med koordinator. I deler av kurset vil foreldre og barn være sammen, andre deler hver for seg

 

Innhold:

Kosthold:

Individuell kostholdsveiledning tilpasset hver enkelt familie. Gruppebaserte kurs i ernæring gjennom praktisk matinspirasjon. Kostveiledning og kurs holdes av ernæringsrådgiver. For inspirasjon, se kostverktøyet.no HOPP Oppskrifter.

Fysisk aktivitet

Ukentlig tilpasset fysisk aktivitet med veiledning av barnefysioterapeut og kroppsøvingspedagog.

Foreldreveiledning

Individuell foreldreveiledning. Veiledning holdes av familieterapeut etter behov og avtale med hver enkelt.

Oppstart og sted

kurset starter opp i september. Aktivitetene vil foregå på ettermiddag/kveld. Foreldreveiledning blir gitt på dagtid. Via fastlege innvilges fritak fra jobb for å delta på familieveiledning.

Varighet

Ett skoleår med ukentlig oppmøte, på torsdager. Deretter individuell oppfølging inntil fire år. Alle får utdelt halvårsplan med tid, sted og innhold.

NB

På grunn av begrenset antall plasser er det viktig at du følger hele kurset. Ved å takke ja til oppfølging forplikter familiene seg til å møte opp på tilbudet. dersom du uteblir tre ganger risikerer du å miste plassen din i gruppetilbudet. Vi har plass til 15 barn i gruppen.

Info

Dersom tilbudet er av interesse, ta kontakt med helsesykepleier på skolen din. Du kan også kontakte koordinator for HOPP Friskus:
Pia Harritz Torchio:
Tlf: 97 55 02 53
e-post: Pia.Torchio@horten.kommune.no

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284